Medicininis vidaus ir išorės auditas

Paslaugų teikėjai susiduria su dviem pagrindiniais sveikatos priežiūros audito tipais: vidaus ir išorės. Vidaus auditas – tai kasdieninės įmonės veiklos kontrolė, kurią atlieka bendrovės darbuotojai, atsiskaitydami savo viršenybei. Išorės auditą atlieka nepriklausomi auditoriai. Jie tikrina įmonės finansinę padėtį ir atskaitomybę. Išorinius auditus galima suskirstyti į valstybinius ir komercinio draudimo auditus.

Vidaus auditas sveikatos priežiūros srityje

Pirmoji pagrindinė sveikatos priežiūros audito rūšis yra vidaus medicininis auditas, kuris atliekamas tik ligoninės viduje. Ligoninės gali užsakyti savo finansų vidaus patikrinimą dėl kelių priežasčių, paprastai siekdamos nustatyti galimą audito riziką ir aktyviai spręsti problemas, dėl kurių vėliau gali tekti atlikti auditą.

Procesas paprastai pradedamas atrenkant kelis organizacijos reikalavimų pogrupius, kad būtų galima nustatyti, ar jiems gresia rizika būti audituotiems. Pavyzdžiui, ligoninė gali būti susirūpinusi, kad dokumentai koduojami neteisingai. Tokiu atveju auditoriai organizacijoje arba už jos ribų gali išrinkti kodų grupę ir išanalizuoti, ar jie yra tikslūs.

Jei randama klaidų, ligoninė žino, kad turi suburti komandą, kuri organizuotų ir tikrintų kodus vidaus dokumentuose. Tai gali būti varginantis darbas, tačiau iš anksto įdėtas darbas padeda išvengti neigiamų pasekmių, kurios gali kilti, jei išorinė šalis nuspręstų atlikti ligoninės kodavimo auditą.

Ne visi vidaus auditai turi būti susiję su finansais. Ligoninės gali atlikti priežiūros standartų auditą, kad įsitikintų, jog jie atitinka oficialių valdybų nustatytus standartus. Galima audituoti bet kurį organizacijos procesą ar elementą, ieškant tobulinimo priemonių.

Išorės auditas sveikatos priežiūros srityje

Išorinis sveikatos priežiūros auditas – tai ligoninės finansų ar procesų patikrinimas, atliekamas išorinės šalies pageidavimu. Ši išorinė šalis paprastai yra vyriausybė arba komercinė draudimo bendrovė.

Išorės auditą atlieka nepriklausomi auditoriai. Jie tikrina įmonės finansinę padėtį ir atskaitomybę. Nustačius techninių žinių poreikį, nepriklausomi auditoriai gali pasitelkti ir kitų sričių profesionalus: draudimo atstovus, inžinierius, turto vertintojus ir pan. Atlikus nepriklausomą auditą pareiškiama nuomonė apie įmonės finansinę padėtį, tikrinama ar finansinėse ataskaitose pateikti skaičiai yra tokie kokie turi būti. Nepriklausomas auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Audito įstatymu ir buhalterių profesionalų etikos kodeksu.

Išorės medicininio audito nauda

  • Išorės auditas yra visiškai nešališkas. Išorės auditoriai neturi jokių ankstesnių ryšių su paslaugų teikėjais. Auditai gali būti atliekami nebijant pasekmių darbo vietoje.
  • Išorės auditai gali patvirtinti vidaus auditų metu nustatytas situacijas. Kartais iš kelių šaltinių gautos rekomendacijos priimamos geriau.
  • Išorės auditoriai yra jūsų pusėje. Jų tikslas – ieškoti potencialių galimybių užtikrinti, kad laikytumėtės reikalavimų.
  • Kartais išorės auditorius gali pastebėti tai, kas anksčiau liko nepastebėta. Išorės auditas kartais atskleidžia galimus šablono ar sistemos pažeidimus, kuriuos galima lengvai ištaisyti.
  • Išorės auditoriai sutelkia dėmesį tik į auditą. Vidaus auditoriai gali turėti kitų darbo pareigų ir atsakomybių, kurios gali trukdyti.